WERKVORMEN

De werkvormen die u onder de tabs kunt vinden zijn gebaseerd op deze leeractiviteiten:

kunst_leeractiviteitenLEERACTIVITEITEN:
Uit de kunst leeractiviteiten kiest u een leeractiviteit die u centraal wilt stellen; maar mogelijk nog aanvullende leeractiviteiten (= leeractiviteiten zijn handelingen gericht op het effectief leren). Daarbij denkt u na over de relatie van de leeractiviteit met zowel het leerdoel als de leerinhoud die u gekozen hebt.

WERKVORMEN: De kleurcode van de tabs onder werkvormen, is gerelateerd aan bovenstaande kunstleeractiviteiten. Daarbij zijn werkvormen vaak gericht op meer dan één leeractiviteit en is er een verloop van leeractiviteiten. Voor de werkvormen die we ontwikkeld hebben, hebben we onszelf verplaatst in verschillende interesses en capaciteiten van leerlingen (differentiëren): Wat vinden zij betekenisvol? Wat vinden zij moeilijk om te leren? Welke opvattingen of aannames zouden zij over deze leerstof en leeractiviteiten kunnen hebben? en we hebben onszelf verplaatst zich in de maker van het kunstwerk: Wat heeft de kunstenaar uit willen drukken? Waar hield de kunstenaar zich mee bezig? Wat was de basis of oorsprong van de ideeën van dit kunstwerk en/of deze stroming? Wat vormde de maatschappelijke context van deze kunst? Wat zouden belangrijke vragen kunnen zijn over het onderwerp of de keuzes van de kunstenaar? (bijv. essentiële vragen). Bij het ontwerpen van werkvormen is het belangrijk om steeds te checken of deze aansluiten bij de leerdoelen die u nastreeft, bij de leerinhouden en of de werkvormen effectief en betekenisvol zijn ingezet en tot slot: of het leren voldoende verdiepend is en beklijft.