MAKEN

web_maken_wOp deze pagina kunt u werkvormen vinden die gericht zijn op de leeractiviteit: MAKEN
Dat kan zowel creatief denken als doen zijn, en zowel in beelden, als in muziek, dans, theater, film of design zijn.

maakhetmetkunstenaars

TIP: MAAK HET MET KUNSTENAARS. Rixt Hulshoff Pol en Hanna Piksen stelden een boek met opdrachten samen, die door hedendaagse kunstenaars bedacht zijn. De opdrachten zijn gericht op het bevorderen van de creativiteit en zijn erg leuk beschreven en mooi geïllustreerd. Prijs: in december slechts 14,90 euro, daarna 17.90 euro. Aanrader!!

Groep 1, 2 of 3

Groep 4, 5 of 6

  • LEEF-JE-IN-UIT! Doelgroep: groep 5 of 6. Duur: ca. 25 minuten. Wat? Leerlingen kijken aandachtig naar wat er allemaal te zien is op het schilderij. Zij bedenken allerlei teksten die de afgebeelde personen op het schilderij zouden kunnen denken. Hoe? Leerlingen plakken tekstballonnetjes met een zelfbedacht commentaar op een replica van het schilderij. Waarom? Leerlingen leren beelden gebruiken om er mee te communiceren; zij leren beeld en taal te relateren.
  • Stripverhaal Vincent  Doelgroep: groep 5 of 6. Wat? Leerlingen maken samen een stripverhaal, gebaseer op de schilderijen van Vincent van Gogh. Ze moeten hierbij bewust selecteren, inleven en zelf het verhaal verzinnen. Hoe? Het is de bedoeling dat ze hierbij samenwerken in groepjes van 4. Ze moeten goed kijken naar de schilderijen en zich inleven in wat ze zien, maar uiteindelijk verzinnen ze samen zelf een verhaal. Waarom? Door aan de hand van bestaande kunstwerken een eigen verhaal te creëren, maken de leerlingen kennis met de meerduidigheid van kunst, maar leren ook onderzoekend en divergent te denken.

Groep 6, 7 of 8

  • Glow in the dark: Doelgroep: groep 7 of 8. Duur: ca. 5 klokuren. Wat? Deze opdracht is gericht op creatief denken en creatief doen.  Leerlingen kijken eerst naar een aantal voorbeelden uit de wetenschap, uit de kunst en leren zo hoe het kijken naar de sterrenhemel een middel kan zijn om je fantasie te gebruiken. Vervolgens maken zij zelf in een groepje een lichtobject. Hoe? Leerlingen gaan eerst creatief denken: veel nieuwe ideeën bedenken, zij gaan combineren en experimenteren. Waarom? Creatief en kritisch leren denken zijn belangrijke vaardigheden voor leerlingen om te leren naast het leren van kennis over taal en/of rekenen. Je fantasie leren gebruiken, nieuwe combinaties durven bedenken en samen een nieuw product maken is ook leuk en inspirerend om te doen. Zeker als je het project ook nog af kunt sluiten met een expositie in de klas of school.
  • Kleding met een boodschap. Doelgroep: groep 8. Duur: 45 – 60 minuten. Wat? Kritisch kijken naar kleding met een boodschap. Hoe? Inzoomen, uitzoomen en hardop denken. Waarom? Door kritisch naar een show van Louis Vuitton te kijken en hardop te denken ontdekken de leerlingen wat je kan vertellen met mode. Door dit inzicht te koppelen aan werk van Yinka Shonibare wordt kritisch denken gestimuleerd en inzicht verdiept.
  • IMAGINEIMAGINE leert leerlingen creatief te denken en te doen, en leert hen nadenken over de hedendaagse kunst in de wereld van nu. IMAGINE is een kunsteducatie project van Fundament Foundation, is gratis te downloaden na registratie. Doelgroep: groep 8. Duur: kan aangepast worden op de eigen wensen van de docent.
    Wat? IMAGINE bestaat uit subthema’s zoals 2: Werelden; 3: Imagine; 4: Indrukwekkend? deze zijn geschikt als losse opdrachten. Subthema’s 5: Verschrikkelijk mooi; 6: Grenzeloze idealen en 7: Kritiek zijn geschikt als verrijkings-lesmateriaal. Subthema’s 8: Durven bedenken; 9: De uitdaging en 10: Samenwerken zijn ook te gebruiken bij andere praktijkopdrachten. Voor registratie en downloaden door docenten: https://www.fundamentfoundation.nl/educatieHoe? In IMAGINE wordt er onderzocht hoe kunst je op een andere manier laat kijken, toekomstbeelden schetst en je leert niet baIMAGINE leerlingenboekjeng te zijn voor het onbekende. Het lesmateriaal voor leerlingen bestaat uit een interactieve pdf IMAGINE.  Een ‘logboek’ bevat bijbehorende opdrachten. Ook is er docentenmateriaal ontwikkeld: een Powerpoint-pdf die voor klassikale toepassing gebruikt kan worden en een docentenhandleiding met zowel een beknopte als een uitgebreide toelichting. IMAGINE is mede gebaseerd op de leerdoelen van ‘Hybride Kunsteducatie’. Waarom? Het project IMAGINE onderzoekt het unieke vermogen van kunstenaars om maatschappelijke ontwikkelingen te duiden, erop te reageren en te reflecteren. Kunst versterkt de samenleving door betekenis te geven, nieuwe onverwachte visies en inzichten te verbeelden of door mensen te verbinden. Kunst zit niet in een ivoren toren maar staat midden in de samenleving. De rol van kunst is een andere dan bijvoorbeeld die van de wetenschap, de politiek of maatschappelijke organisaties, zoals Amnesty International of Greenpeace. Kunst zorgt niet voor revoluties, maar zorgt er wel voor dat je op een andere manier naar de wereld om je heen gaat kijken.