SAMENWERKEN

web_samenwerken_wOp deze pagina kunt u werkvormen vinden die gericht zijn op de leeractiviteit: SAMENWERKEN, hierbij zijn veel activerende werkvormen te vinden gericht op dialogisch leren, waarin leerlingen in groepjes met elkaar samenwerken en naar elkaar luisteren maar zich ook in leren leven in de ander.

 


Groep 1, 2 of 3

Groep 4, 5 of 6

  • Werkvorm Wie is het Doelgroep: groep 4 of 5. Duur: ca. 20 minuten. Wat?  Wie is het? is een activerende werkvorm waarbij de leerlingen in duo’s van elkaar proberen te achterhalen welk portret de ander heeft uitgekozen. Hoe? Hierbij moeten ze samenwerken en goed naar elkaar luisteren. Door vragen te stellen sluiten ze bepaalde werken uit en achterhalen zo het gekozen portret.Waarom? Door heel gericht vragen te stellen die gebaseerd zijn op voorstelling of vormgeving, leren de leerlingen goed te kijken en goed onder woorden te brengen wat ze zien. 
  • Gevoellijnen_For the birds: Doelgroep: groep 5 of 6. Duur: ca. 30 tot 45 minuten. Wat? Leerlingen leven zich in in een van de twee hoofdpersonen. Hoe? Leerlingen tekenen lijnen in een grafiek die het gevoel van de hoofdpersoon uitdrukken daarna wisselen zij uit met andere leerlingen en denken zij na over de manier waarop gevoel in beeld uitgedrukt is. Waarom? Leerlingen leren zich verplaatsen in de emoties van een andere figuur of persoon. Zij leren emoties waarnemen en begrijpen (in film) en denken erover na samen met andere leerlingen.
  • Meer zien. Doelgroep: groep 5 of 6. Duur: ca. 20 minuten. Wat? Leerlingen luisteren naar een korte introductie over de schilder Hendrick Avercamp. Leerlingen kijken en beredeneren waar detailfragmenten thuis horen op het totaalschilderij. Hoe? via dialogisch leren en denken-delen-uitwisselen. Waarom: Door goed te kijken en te reflecteren op het eigen antwoord wordt er meer gezien en kan het kunstwerk beter begrepen worden. 
  • LEEF-JE-IN-UIT! Doelgroep: groep 5 of 6. Duur: ca. 25 minuten. Wat? Leerlingen kijken aandachtig naar wat er allemaal te zien is op het schilderij. Zij bedenken allerlei teksten die de afgebeelde personen op het schilderij zouden kunnen denken. Hoe? Leerlingen plakken tekstballonnetjes met een zelfbedacht commentaar op een replica van het schilderij. Waarom? Leerlingen leren beelden gebruiken om er mee te communiceren; zij leren beeld en taal te relateren.

Groep 6, 7 of 8

  • Animatiefilmdomino. Doelgroep: groep 6, 7 of 8. Duur: ca. 45 minuten tot 1 klokuur. Wat? Filmdomino is een activerende werkvorm waarin groepjes van 4 samen het animatie-film-dominospel spelen. Hoe? Leerlingen verbinden kaartjes met verschillende filmshots, op basis van voorstelling, vormgeving en leggen hun keuze uit op de verbindingskaartjes die zij tussen de twee filmkaartjes leggen. Waarom? Zo leren zij kijken en leren zij kunstbegrippen toepassen.
  • Emotie in kunst Doelgroep: groep 7 of 8. Duur: ca. 30 minuten. Wat? Leerlingen leggen een link tussen emoties en kunst. Door emotionele beelden uit een animatiefilm te vergelijken met emoties in schilderijen. Hoe? Het identificeren en uitleggen van emotie in kunst door dialogisch leren. Leerlingen analyseren de beelden en geven aan waardoor een bepaalde emotie wordt opgewekt. Waarom? Goed leren kijken en inleven, en dit samen bespreken, helpt het intensiever kijken en het begrijpen van beeldtaal.