HOME

Welkom op de website van het Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs gethost

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen en geeft advies. De doelgroepen zijn: leraren in het primair onderwijs, cultuurcoördinatoren in het primair onderwijs; docenten en studenten van PABO’s en educatie medewerkers van culturele instellingen. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws.

Vanuit het Expertisecentrum-Kunsttheorie PO werken we structureel samen met de UpVA, de universitaire Pabo en met  het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Marie-Thérèse van de Kamp MA, MSc, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO UvA
Anne Marie van der Vlies MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA

m.m.v. Irma de Vries MA – Sarah Broekhoven MA – Laura Eijpe MA – Felicia Bakkers MA – Mijs Besseling

 


NIEUWS:

Roni_Horn_De Pont
Werk van Roni Horn momenteel te zien in museum De Pont in Tilburg, februari 2016

maakhetmetkunstenaarsTip: MAAK HET MET KUNSTENAARS. Rixt Hulshoff Pol en Hanna Piksen stelden een boek met opdrachten samen, die door hedendaagse kunstenaars bedacht zijn. De opdrachten zijn gericht op het bevorderen van de creativiteit en zijn erg leuk beschreven en mooi geïllustreerd. Prijs: in december slechts 14,90 euro, daarna 17.90 euro. Aanrader!!

Studiedag Rijksmuseum woensdag 18 november 2015. Op woensdag 18 november heeft Marie-Thérèse van de Kamp een lezing gegeven tijdens de studiedag voor docenten uit het primair onderwijs. De lezing was gericht zijn op aandachtig leren kijken naar kunst en de verschillende soorten leeractiviteiten die daarbij een rol spelen. Aan alle aanwezige docenten: Heel veel dank voor het enthousiasme en voor de prachtige evaluaties, het is ontzettend fijn om te zien dat het zo door u allen gewaardeerd werd!

Dialogisch leren, flow, nieuwsgierigheid, essentiële vragen en het leren kijken naar kunst. Tijdens de studiedag zijn we ingegaan op bovenstaande begrippen en de manieren waarop je als docent de nieuwsgierigheid en interesse van leerlingen kunt bevorderen voor en door het leren kijken naar kunst vanuit een open houding. In het onderstaande bestand kunt u nog iets meer over de achtergronden lezen.

M.T.A. van de Kamp. (2014). Kunst leren en emoties. In het onderwijs staan leerresultaten en leerprestaties momenteel centraal. Toch zijn ook affectieve aspecten van leren belangrijk. Dit artikel bevat een aantal inzichten uit de vakdidactische en onderwijskundige wetenschappelijke literatuur over de rol van emoties bij het leren, ook of vooral in het leren over en door kunst, over de rol van nieuwsgierigheid en flow, en over het leren ontwikkelen van empathisch vermogen door leerlingen.

Onderwijs 2032. Recent verscheen een conceptadvies waarin de hoofdlijnen van onderwijs 2032 beschreven werden. Leerlingen zouden in het onderwijs gevormd moeten worden tot ‘aardige, vaardige en waardige’ burgers.

Vakoverstijgend leren zonder domeinspecifieke kerninzichten? Cultuuronderwijs alleen nog binnen interdisciplinair verband aanbieden en niet meer als apart vak. Het is een idee dat je nogal eens hoort binnen de nationale onderwijsdiscussie #Onderwijs2032. Marie-Thérèse van de Kamp vindt het een slecht idee: ‘Leg eerst een stevige basis vanuit het vak zelf. Voor taal- of rekenvaardigheid zouden we zoiets nooit accepteren.’