KIJKEN

web_kijken_wOp deze pagina kunt u werkvormen vinden die gericht zijn op de leeractiviteit: KIJKEN (beschrijvend observeren, visualiseren).

 

 

Groep 1, 2 of 3:

  • Wat zie ik? Kleur. Doelgroep: groep 1 en 2. Wat? In de les leren leerlingen gezamenlijk kleuren en basisvormen te herkennen en te benoemen. De les is opgebouwd van eenvoudig naar complex. Hoe? In een klassikaal onderwijsleergesprek leren leerlingen spelenderwijs kleuren en basisvormen te herkennen en benoemen. Met behulp van de kleurendobbelstenen komen verschillende kleuren aan bod die de leerlingen gaan zoeken in de afbeeldingen. Waarom? Samen goed leren kijken.
  • Welk-beeld-weg? BLIJ: Doelgroep: groep 2 of 3. Duur: ca. 20 minuten. Wat? Leerlingen kijken klassikaal naar een reeks van drie verschillende afbeeldingen. Hoe? Een aantal leerlingen kiest om de beurt welk beeld zij weg zouden doen uit de reeks en zij leggen uit waarom zij voor dat beeld kiezen. Waarom? Door leerlingen om de beurt hun argumenten te laten geven, leren zij naar elkaar te luisteren, zich in te leven in een ander perspectief en leren zij hoe in kunst een gevoel uitgedrukt kan worden.

Groep 4, 5 of 6

  • Werkvorm Wie is het ? Doelgroep: groep 4 of 5. Duur: ca. 20 minuten. Wat?  Wie is het? is een activerende werkvorm waarbij de leerlingen in duo’s van elkaar proberen te achterhalen welk portret de ander heeft uitgekozen. Hoe? Hierbij moeten ze samenwerken en goed naar elkaar luisteren. Door vragen te stellen sluiten ze bepaalde werken uit en achterhalen zo het gekozen portret.Waarom? Door heel gericht vragen te stellen die gebaseerd zijn op voorstelling of vormgeving, leren de leerlingen goed te kijken en goed onder woorden te brengen wat ze zien. 
  • Meer zien. Doelgroep: groep 5 of 6. Duur: ca. 20 minuten. Wat? Leerlingen luisteren naar een korte introductie over de schilder Hendrick Avercamp. Leerlingen kijken en beredeneren waar detailfragmenten thuis horen op het totaalschilderij. Hoe? via dialogisch leren en denken-delen-uitwisselen. Waarom: Door goed te kijken en te reflecteren op het eigen antwoord wordt er meer gezien en kan het kunstwerk beter begrepen worden. 

Groep 6, 7 of 8

  • Animatiefilmdomino. Doelgroep: groep 6, 7 of 8. Duur: ca. 45 minuten tot 1 klokuur. Wat? Filmdomino is een activerende werkvorm waarin groepjes van 4 samen het animatie-film-dominospel spelen. Hoe? Leerlingen verbinden kaartjes met verschillende filmshots, op basis van voorstelling, vormgeving en leggen hun keuze uit op de verbindingskaartjes die zij tussen de twee filmkaartjes leggen. Waarom? Zo leren zij aandachtiger kijken en leren zij kunstbegrippen toepassen.
  • Schrijf het vervolg. Doelgroep: groep 6,7 of 8. Duur: 30 minuten. Wat? De leerlingen schrijven een scène gebaseerd op een kunstwerk uit de zeventiende eeuw naar keuze. Hoe? De leerlingen moeten goed kijken en zich inleven in de afgebeelde figuren en de tijdsperiode. De andere leerlingen moeten vervolgens raden welk verhaal bij welk schilderij hoort en hun keuzes onderbouwen. Waarom? Goed leren kijken en inleven, en dit samen bespreken, helpt het intensiever kijken en het begrijpen van beeldtaal en prikkelt de creativiteit.
  • Emotie in kunst. Doelgroep: groep 7 of 8. Duur: ca. 30 minuten. Wat? Leerlingen leggen een link tussen emoties en kunst. Door emotionele beelden uit een animatiefilm te vergelijken met emoties in schilderijen. Hoe? Het identificeren en uitleggen van emotie in kunst door dialogisch leren. Leerlingen analyseren de beelden en geven aan waardoor een bepaalde emotie wordt opgewekt. Waarom? Goed leren kijken en inleven, en dit samen bespreken, helpt het intensiever kijken en het begrijpen van beeldtaal.
  • Kleding met een boodschap. Doelgroep: groep 8. Duur: 45 – 60 minuten. Wat? Kritisch kijken naar kleding met een boodschap. Hoe? Inzoomen, uitzoomen en hardop denken. Waarom? Door kritisch naar een show van Louis Vuitton te kijken en hardop te denken ontdekken de leerlingen wat je kan vertellen met mode. Door dit inzicht te koppelen aan werk van Yinka Shonibare wordt kritisch denken gestimuleerd en inzicht verdiept.