Beoordelen

vakdidactiek – beoordelen

  • Beoordeling proces en product_voorbeeld van criteria voor product en proces beoordeling in het kader van kunstzinnige oriëntatie.
  • Samenvatting van het boek ‘Visible Learners’. Onderzoekers van het Harvard Project Zero werken sinds de jaren 90 samen met de Reggio Emilia docenten, om op basis van hun specifieke pedagogiek te kijken in hoeverre deze ook op andere niveaus en vakken toe te passen is. In dit boek hebben zij een aantal voorbeelden uitgewerkt en voorzien van een gedegen theoretisch kader. Deze aanpak gericht op het zichtbaar maken van het leerproces en de lerenden (gericht op onderzoekend leren en samenwerkend leren) door het documenteren lijkt heel erg interessant en geschikt voor de zo gewenste kwaliteitsverbeteringen in het kader van kunstzinnige oriëntatie. Omdat het hele concept van deze werkwijze gericht is op het documenteren van het leerproces en de lerenden, is het een zeer geschikte aanpak gericht op formatieve beoordelingen.