WETEN

web_weten_wOp deze pagina kunt u werkvormen vinden die gericht zijn op de leeractiviteit: WETEN – Kernconcepten uit de kunst en cultuur begrijpen en kunst analyseren (met gebruikmaking van kunstbegrippen )

 

 

Groep 1, 2 of 3

  • Wat zie ik? Kleur. Doelgroep: groep 1 en 2. Wat? In de les leren leerlingen gezamenlijk kleuren en basisvormen te herkennen en te benoemen. De les is opgebouwd van eenvoudig naar complex. Hoe? In een klassikaal onderwijsleergesprek leren leerlingen spelenderwijs kleuren en basisvormen te herkennen en benoemen. Met behulp van de kleurendobbelstenen komen verschillende kleuren aan bod die de leerlingen gaan zoeken in de afbeeldingen. Waarom? Samen goed leren kijken.

Groep 4, 5 of 6

  • Welk-beeld-weg? Architectuur: hoogbouw Doelgroep: groep 4 of 5. Duur: ca. 20 minuten. Wat? Leerlingen kijken klassikaal naar een reeks van drie verschillende afbeeldingen van wolkenkrabbers. Hoe? Een aantal leerlingen kiest om de beurt welk beeld of gebouw zij weg zouden doen uit de reeks en zij leggen uit waarom zij voor dat beeld/gebouw kiezen. Waarom? Door leerlingen om de beurt hun argumenten te laten geven, leren zij naar elkaar te luisteren, leren zij aandachtig kijken naar architectuur en de wijze waarop hoogbouw in beeld gebracht kan worden, leren zij zich in te leven in een ander perspectief en leren zij hoe in architectuur een bepaald ideaal of gevoel uitgedrukt kan worden.
  • Filmmuziek en emoties Doelgroep: groep 5 of 6. Duur: ca. 30 minuten. Wat? Kijken, denken, delen uitwisselen & kritisch luisteren en reflecteren. Hoe? Aan de hand van vier emotiekaartjes en zelfportretten van Rembrandt verbinden leerlingen woede, angst, vreugde en verdriet aan acht instrumentale muziekfragmenten uit diverse films. Waarom? Door verbanden te leggen tussen muziek, beeld en gevoel leren leerlingen kritisch luisteren. Deze opdracht kan met behulp van het leren gebruiken van termen voor MUZIEKanalyse meer gericht worden op ‘weten’.

Groep 6, 7 of 8

  • Animatiefilmdomino. Doelgroep: groep 6, 7 of 8. Duur: ca. 45 minuten tot 1 klokuur. Wat? Filmdomino is een activerende werkvorm waarin groepjes van 4 samen het animatie-film-dominospel spelen. Hoe? Leerlingen verbinden kaartjes met verschillende filmshots, op basis van voorstelling,vormgeving en leggen hun keuze uit op de verbindingskaartjes die zij tussen de twee filmkaartjes leggen. Waarom? Zo leren zij kijken en leren zij kunstbegrippen toepassen.
  • Schrijf het vervolg. Doelgroep: groep 6,7 of 8. Duur: 30 minuten. Wat? De leerlingen schrijven een scène gebaseerd op een kunstwerk uit de zeventiende eeuw naar keuze. Hoe? De leerlingen moeten goed kijken en zich inleven in de afgebeelde figuren en de tijdsperiode. De andere leerlingen moeten vervolgens raden welk verhaal bij welk schilderij hoort en hun keuzes onderbouwen. Waarom? Goed leren kijken en inleven, en dit samen bespreken, helpt het intensiever kijken en het begrijpen van beeldtaal en prikkelt de creativiteit.